วัดเกริน ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

IMG_20150516_120653ประวัติวัดเกริน
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๑๖๕๖
วัดเกริน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๐๒, ๒๕๒๑๑ ที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๑๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๗๙๘, ๒๘๙๒๕, ๒๘๙๒๗

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับคลองบ้านเกริน
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับคลองไทร
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม น้ำจะท่วมเสมอในฤดูน้ำหลากมาก

ประวัติวัด
          วัดเกริน ได้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๐ เดิมมีวัดศาลาแดงอยู่ข้างเคียง ต่อมาได้ถูกรวบรมเข้ากับวัดเกรินในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมภายในวัดทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญเก่าและใหม่ อย่างละ ๑ หลัง โรงเรียน ๑ หลัง หอสวดมนต์และกุฏิสงฆ์ อาคารไม้ทรงไทยอายุกว่า ๑๐๐ ปี ศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง และฌาปนสถาน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการเกรี๊ยด (ตั้งแต่ พ.ศ. ………… – ……….)
๒. พระอธิการคุ่ย (ตั้งแต่ พ.ศ. ………… – ……….)
๓. พระอธิการเวิ่น (ตามประวำติคุ้นเคยกับ ร.๕ มาก) (ตั้งแต่ พ.ศ. ………… – ……….)
๔.พระอธิการน่อย (ตั้งแต่ พ.ศ. ………… – ……….)
๕.พระอธิการคำ (ตั้งแต่ พ.ศ. ………… – ……….)
๖. พระอธิการรอด สุมุตฺโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๕๑๓)
๗. พระอธิการประเสริฐ (รก.๔ปี) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๑๖)
๘. พระอธิการดอน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๒)
๙. พระอธิการดี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๕)
๑๐. พระอธิการสุเนตร ปิยวณฺโณ รก. (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๓)
๑๑. พระอธิการปทุมธรรมาภรณ์ (มนต์ชัย สุภมนฺโต) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดเกริน

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางกะดี and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *