วัดบางคูวัดนอก ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง

วัดบางคุวัดนอก2ประวัติวัดบางคูวัดนอก
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๒๙๕
วัดบางคูวัดนอก ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๕๓

 


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๒ เส้น ๕ วา ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๒ เส้น ๕ วา ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านทิศตะวันออกยาว ๓ เส้น ติดต่อกับลำคลองบางคูวัด
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองบางคูวัด

ประวัติวัด
          วัดบางคูวัดนอก สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๑๒ สันนิษฐานว่า ชาวรามัญเป็นผู้สร้าง เนื่องจากมีเจดีย์ทรงรามัญอยู่ด้วย ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่า “วัดปากคลอง” ตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัด

การศึกษา
          ทางวัดได้ส่งเสริมการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี โดยส่งพระภิกษุสามเณรในวัดไปเรียนที่วัดบางหลวง (ไป-กลับ)

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ เจดีย์ทรงรามัญ อุโบสถ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิ ๕ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          เจดีย์ทรงรามัญ สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นของผู้ที่ได้ริเริ่มสร้างวัด

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการเย็น (ตั้งแต่ พ.ศ. …………– ๒๔๙๐)
๒. พระอธิการแชะ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐– ๒๕๐๑)
๓. พระอธิการสมนึก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒– ๒๕๒๒)
๔. พระอธิการฉาย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒– ๒๕๒๙)
๕. พระอธิการขวัญ นาถธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙– ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดบางคูวัดนอก

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางคูวัด and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *