วัดเปรมประชา ตำบลบางพูน อำเภอเมือง

วัดเปรมประชา1ประวัติวัดเปรมประชา
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๕๘๘๐๗๖-๗ , ๐๒-๕๖๗๑๖๖๖
วัดเปรมประชา ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองเปรม ตำบลบางพูน อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๔ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๔ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๕ เส้น ติดต่อกับถนนกั้นน้ำคลองเปรม
ด้านทิศตะวันตกยาว ๕ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม

ประวัติวัด
          วัดเปรมประชา มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้น ไม่ปรากฏเป็นหลักฐานที่แท้จริง แต่เท่าที่พอสืบทราบจากบรรดาผู้สูงอายุในตำบลนี้ได้ความว่าเดิมวัดเปรมประชาตั้งอยู่บนตำบลสวนพริกไทย ตรงสี่แยกประตูระบายน้ำทางเข้าคลองบางหลวงเฒ่า ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับทางรถไฟนัจจุบัน ซึ่งเป็นบริเวณที่รกร้างว่างงเปล่า ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งมาจากที่ใดไม่มีใครทราบ ท่านได้ธุดงค์ปักรดตรงบริเวณนั้น ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกัน ปลูกที่อยู่อาศัยและร่วมถวายอาหาร บิณฑบาต เป็นประจำ ชาวบ้านเรียกพระภิกษุรูปนี้ว่า หลวงตาวัดป่าปรือ อยู่ต่อมาหลวงตารูปนี้ได้ออกธุดงค์หายไป โดยไม่มีผู้ใดทราบและจำความได้ ในการต่อมาท่านคุณวิจิตร เลขาการและน.ท.สิทธิเดช สมุทรขันทร์ ร.น.พร้อมด้วยภรรยานามว่า คุณนายง่วนไล้ เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ปรึกษากับพระครูวิริยกิจการี (โม) อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร วิทยาราม และได้ร่วมกันสร้างวัดเปรมประชาขึ้นมาในเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ห่างจากที่เดิมไม่มากนัก เยื้องจากวัดเดิมประมาณ ๕๐๐ เมตร อยู่คนละฝั่งคลองโดยมีคลองเปรมประชาคั่นกลาง สันนิษฐานว่าการสร้างวัดเปรมประชาขึ้นใหม่น่าจะสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ราวปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ซึ่งจะใกล้เคียงกับเจ้าอาวาสรูปแรกเป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๔๔๒ (ซึ่งในอีก ๔ ปี ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้สร้างทางรถไฟสายแรกระหว่างกรุงเทพ กับพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ) การสร้างวัดเปรมประชาขึ้นมาใหม่ ชาวบ้านแถบนี้ต่างเรียกกันว่า วัดใหม่ จนติดปาก ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดเปรมประชา” เข้าใจว่าตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชาและได้พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี มาโดยตลอด

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ พระอุโบสถ ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๕ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง วิหาร ๑ หลัง โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑ หลัง ฌาปนสถาน และศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชะนีวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ และในพระวิหาร รูปหล่อหลวงพ่อใหญ่มงคลศรีวิชัย

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการปุ๋ย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๒– ๒๔๖๗)
๒. พระอธิการชัย พุทฺธญาโณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๘– ๒๔๙๙)
๓. พระอธิการเขียน เขมธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐– ๒๕๐๔)
๔. พระอธิการศรีมาลัย โชติวโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕– ๒๕๑๗)
๕. พระครูสถาพรวรคุณ (พวน โชติวโร) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘– ๒๕๓๙)
๖. พระมหาสมชาย สนฺติกโร (ป.ธ.๕) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐– ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดเปรมประชา

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางพูน and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *