วัดรังสิต ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

วัดรังสิต1ประวัติวัดรังสิต
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๐๓๘๗๘๖
วัดรังสิต ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองเปรม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๘๗

 

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๘๐ เมตร ติดต่อกับที่ดินของการรถไฟ
ด้านทิศใต้ยาว ๕๔ เมตร ติดต่อกับลำรางสาธารณะประโยชน์
ด้านทิศตะวันออกยาว ๑๘๕ เมตร ติดต่อกับเขตรถไฟสายเหนือ
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒๗ เมตร ติดต่อกับคลองเปรมประชากร

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม

ประวัติวัด
          วัดรังสิต ได้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๐โดยชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นในบริเวณลำทะเลสาบ ต่อมาตื้นเขินชาวญวนแถวนั้นได้ขุดลอก จึงเรียกกันว่า “วัดทะเลสาบ” บ้าง “วัดคูญวน” บ้าง ครั้งถึงปี พ.ศ.๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดรังสิต” และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ วัดรังสิตได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๒

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ กุฏิสงฆ์จำนวน ๑๔ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          พระประธาน ในอุโบสถ

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการท้วม (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๒. พระอธิการวิง (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๓. พระอธิการพัน (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๔. พระอธิการเสียง (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๕. พระอธิการพรหม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๐ – ๒๔๘๖)
๖. พระครูปทุมธรรมคุต (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๗ – ๒๕๒๐)
๗. พระวินัยธรบุญตา เนติโก (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ – ๒๕๒๕)
๘. พระอธิการลำพึง (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๓๑)
๙. พระปลัดบุญล้อม ยุตฺตธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดรังสิต

แผนที่

 

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบ้านใหม่ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *