วัดดาวดึงษ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

IMG_20150516_115133ประวัติวัดดาวดึงษ์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๗๐๖
วัดดาวดึงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๗ บ้านดงทองหลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๙๗

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๖ วา ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๖๐ วา ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๒๐ วา ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓๐ วา ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำพระยา

ประวัติวัด
          วัดดาวดึงษ์ ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๐ โดยมีชาวมอญที่อยู่ในละแวกนี้สร้างขึ้น วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

การศึกษา
          ได้เปิดการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง วิหาร ๑ หลัง และฌาปนสถาน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชะนีวัตถุที่สำคัญคือ วิหารหลวงพ่อยิ้ม รูปหล่อหลวงปู่โหมด

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการตูบ (ตั้งแต่ พ.ศ. …………….)
๒. พระอธิการตุ๋ย (ตั้งแต่ พ.ศ. …………….)
๓. พระอธิการโหมด (ตั้งแต่ พ.ศ. …………….)
๔. พระอธิการสำเนียง (ตั้งแต่ พ.ศ. …………….)
๕. พระอธิการบุญชู สุขกาโม (ตั้งแต่ พ.ศ. …………– ๒๕๔๕)
๖. พระมหาวิเชษฐ ถิรจิตฺโต (ป.ธ.๔) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕– ๒๕๔๙)
๗. พระมหาขวัญ ปิยธมฺโม (ป.ธ.๕) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐– ๒๕๕๓)
๘. พระอธิการสุรศักดิ์ ถาวโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

 

อัลบั้มภาพวัดดาวดึงษ์

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบ้านใหม่ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *