วัดศาลเจ้า ตำบลกลาง อำเภอเมือง

2014-10-12-1054ประวัติวัดศาลเจ้า
ตำบลกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๗๕๖๓๐๒
วัดศาลเจ้า เลขที่ ๒/๑ บ้านคลองเชียงราก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๗ ไร่

 

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๒๐๐ เมตร ติดต่อกับคลองวัดมะขาม
ด้านทิศใต้ยาว ๒๐๐ เมตร ติดต่อกับคลองเชียงราก
ด้านทิศตะวันออกยาว ๑๕๐ เมตร ติดต่อกับคลองวัดมะขาม
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒๐๐ เมตร ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองเชียงราก

ประวัติวัด
           วัดศาลเจ้า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๓๐ อยู่ที่ปากคลองศาลเจ้าจึงได้มีนามวัดเช่นนั้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๓๓

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๘

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ลักษณะทรงไทย บูรณะขึ้นใหม่ กุฏิสงฆ์ ๖ หลัง ศาลาการเปรียญ
หอสวดมนต์

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชะนีวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถเป็นรูปปั้น และมีอยู่ที่ศาลาการเปรียญ อีก ๑ องค์

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการรุ (ตั้งแต่ พ.ศ. …………………..)
๒. พระอธิการเหว้า (ตั้งแต่ พ.ศ. …………………..)
๓. พระอธิการแป้น (ตั้งแต่ พ.ศ. …………………..)
๔. พระอธิการโทน (ตั้งแต่ พ.ศ. …………………..)
๕. พระอธิการเย็น (ตั้งแต่ พ.ศ. …………………..)
๖. พระอธิการล้วน (ตั้งแต่ พ.ศ. …………………..)
๗. พระอธิการหงษา จิตฺตธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ. …………………..)
๘. พระครูขันติธรรมรัต (สอน) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๔๔)
๙. พระครูใบฎีกานภาลัย รตนวณฺโณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดศาลเจ้า

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลกลาง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *