วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง

20141013_171741ประวัติวัดโบสถ์
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๖๖๗๙
วัดโบสถ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ บ้านโบสถ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๔๙

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเอกชนและลำคลอง
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับคลองสาธารณะประโยชน์
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบ การคมนาคมทางน้ำมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหล่ผ่านทางด้านทิศตะวันตก

ประวัติวัด
          วัดโบสถ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๔ โดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดีเป็นผู้สร้างวัด และได้ขนานนามว่า “วัดโบสถ์” โดยเอาชื่อหมู่บ้านที่ตนอพยพมาอาศัยอยู่ ตั้งเป็นชื่อวัด และได้สร้างเสาหงส์ขึ้นไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งหงสาวดี วัดนี้คงจะสร้างขึ้นมีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ก่อน ต่อมาจึงได้สร้างอุโบสถผูกพัทธสีมาตามพระวินัย ถือว่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. ๒๑๖๗ แต่เดิมมีอีกวัดหนึ่งคือ “วัดกลางนา” หรือ “วัดไกลนา” อยู่ใกล้ชิดกับวัดโบสถ์ได้ถูกรวมเข้ากับวัดโบสถ์ในสมัยพระครูวรธรรมกิจ (หลวงปู่เทียน) เป็นเจ้าอาวาส

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม มาตลอดทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง ศาลาการเปรียญ วิหาร ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน หอระฆัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชะนีวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ บางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๔ ศอก พร้อมด้วยพระอัครสาวก เจดีย์และเสาหงส์ ช้าง ๔ เศียรสัมฤทธิ์ ภาพ ร.๕ เขียน

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑ – ๔. ไม่ปรากฏนาม
๕. พระครูบวรธรรมกิจ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๓)
๖. พระสมุห์ราตรี ถาวโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ – ………….)
๗. พระมหานรินทร์ศักดิ์ สจฺจวาที (ตั้งแต่ พ.ศ. ………… – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลกลาง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *