วัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง

20141013_124542ประวัติวัดเสด็จ
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๖๐๓๔
วัดเสด็จ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองกระแชง หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๘๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๔๒


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ยาว ๕ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับคลองบ้านกระแชง
ด้านทิศใต้ยาว ๔ เส้น ๕ วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ
ด้านทิศตะวันออกยาว ๖ เส้น ๑๒ วา ติดต่อกับคลองเชียงราก
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ๑๙ วา ติดต่อกับตำบลสวนพริกไทย

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบ ใช้ทำนาเมื่อสมัยก่อน และได้ถมที่ดินสูงกว่า ระดับน้ำท่วม การคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบก

ประวัติวัด
          วัดเสด็จ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๕ เดิมมีนามว่า “วัดสร้อยทองคลองกระแชง” ต่อมารัชกาลที่ ๓ ได้ส่งกองทัพไปปราบกบฏเวียงจันทร์อพยพ ผู้คนมาตั้งหลักแหล่งทำสวนพริกไทยอยู่บริเวณนี้ จึงได้ขนานนามใหม่ว่า “วัดเสด็จ” สืบมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ วัดเสด็จได้รับพระราชทานวิสุงงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาทสอนระดับประถมศึกษา พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โรงเรียนและสถานีอนามัยขึ้นในวัดและได้ให้การอุปการะตลอดมา

ถาวรวัตถุ
          อุโบสถ ๑ หลัง เจดีย์ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ และฌาปนสถาน

ปูชนียวัตถุ
          อุโบสถหลังเก่า สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระประธาน ในพระอุโบสถปางมารวิชัย เจดีย์เก่า ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา พระอุโบสถหลังใหม่และพระสิทธัตถะพุทธโคดม เป็นพระประธานองค์ใหญ่ ตั้งริมน้ำ

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอุปัชฌาย์เอม (ตั้งแต่ พ.ศ. …………)
๒. พระอุปัชฌาย์มั่น (ตั้งแต่ พ.ศ. …………)
๓. พระอธิการสี (ตั้งแต่ พ.ศ. …………)
๔. พระอธิการเผือก (ตั้งแต่ พ.ศ. …………)
๕. พระครูสาทรพัฒนกิจ (ลมูล ขนฺติพโล) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๔๘)
๖. พระปลัดวัชรินทร์ ปญฺญาวฑฺฒโก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดเสด็จ

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลสวนพริกไทย and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *