วัดดาวเรือง ตำบลบางพูด อำเภอเมือง

20141013_131241ประวัติวัดดาวเรือง
ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๖๐๓๔
วัดดาวเรือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ บ้านบางพูด หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพูด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ยาว ๘๐ วา ติดต่อกับคลองอ้อม
ด้านทิศใต้ยาว ๖๐ วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ
ด้านทิศตะวันออกยาว ๘๕ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๑๒๕ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมในฤดูน้ำหลากมา อยู่ริมคลองแม่น้ำอ้อมผ่านทางด้านทิศเหนือ มีถนนสาธารณะผ่านทางด้านทิศใต้

ประวัติวัด
          วัดดาวเรือง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยมีนายดาวเรือง กับญาติมิตรเป็นผู้ถวายที่ดิน และดำเนินการสร้างและได้ขนานนามว่า “วัดดาวเรือง” เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์ศักดิ์ศรีแก่นายดาวเรืองผู้สร้างวัดนี้ วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๖ ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ และศูนย์อบรมประชาชนตำบลบางพูดอีกด้วย

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๔๖๕ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและไม้ วิหาร ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กำแพงรอบวัดสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๑๘๐ เมตร หอสวดมนต์ ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง ที่ชาวบ้านมีความนับถือมาก พระศรีอาริยเมตไตร ๒ องค์ พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร เนื้อดินผสมทาชาดลงรักปิดทองสมัยลพบุรี

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการทองพูล
๒. พระอธิการจุ้ย
๓. พระอธิการขาว
๔. พระอธิการเผือก
๕. พระครูปัญญาพลคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๕๒๘)
๖. พระภิกษุเผื่อน อชิโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙)
๗. พระครูสุวรรณอุดมคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๗)
๘. พระครูสังฆรักษ์วิน ทีปธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดดาวเรือง

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางพูด. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *