วัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมือง

IMG_20150516_135730ประวัติวัดเวฬุวัน
ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๑๐๒๗๗
วัดเวฬุวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๔ บ้านบางพูด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางพูด อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๓, ๖๒๙๐

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ยาว ๗๘ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๑๕๘ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๑๗๐ เมตร ติดต่อกับทางรถไฟสายเหนือ
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒๒๕ เมตร ติดต่อกับคลองเปรมประชากร

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยที่นาและสวนผัก มีคลองเปรมประชากรผ่านทางด้านทิศตะวันออก

ประวัติวัด
          วัดเวฬุวัน สร้างเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ โดยมีพระผึ่งและพระจอก เป็นผู้ดำเนินการสร้างและได้ขนานนามว่า “วัดเวฬุวันราษฎร์บำรุงอาราม” ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดเวฬุวัน” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร และได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๕

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๗.๓๐ เมตร ยาว ๑๙.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ศาลาการเปรียญ ๒ หลัง วิหาร ๑ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง หอสำหรับฉันภัตตาหาร ๑ หลัง สะพานปูนคอนกรีต และสะพานไม้

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ นอกจากนี้มีพระพุทธรูปปางสมาธิ อีกจำนวน ๒ องค์ อยู่ที่ศาลาการเปรียญและหอสวดมนต์ และมีพระศรีอริยเมตไตรย์ ปิดทองคำแท้ ๑ องค์ พระรัตนทรงเครื่องหน้าตัก ๑๐๙ นิ้ว ประดับด้วยพลอยปิดทองทั้งองค์

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการผึ่ง นฺนทิโย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๑ )
๒. พระอธิการสวาส (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๙๘ )
๓. พระอธิการกอง นนฺทิโย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๐๘ )
๔. พระครูวรเวชโกศล (ถาวร นนฺทิโย) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๔๒ )
๕. พระครูปลัดวินัย อุตฺตโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดเวฬุวัน

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางพูด and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *