วัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก

20141012_123924ประวัติวัดชัยสิทธาวาส
ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๘๑๕๘๕๖, ๐๒ – ๕๘๑๘๑๔๗
วัดชัยสิทธาวาส ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๕๒ บ้านคลองชาวเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๑ งาน ที่ธรณีสงฆ์ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๐

 

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับคลองชาวเหนือ
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มริมคลองแม่น้ำเจ้าพระยา

ประวัติวัด
          วัดชัยสิทธาวาส ได้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๓๐๐ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมมีนามว่า “วัดป่า” เพราะบริเวณนี้เป็นป่าโดยทั่วไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๐๒ เจ้าสัวเขียวได้มาทำการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะให้ดีขึ้นและในสมัยพระอธิการเจิม ยสชาโต เป็นเจ้าอาวาส ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดชัยสิทธาวาส”และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖.๕๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๑ ต่อมาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีด้วย และเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๖.๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร เป็นอุโบสถเก่าที่มีศิลปะสวยงามมาก วิหาร ๒ หลัง ศาลาการเปรียญ ๒ หลัง กุฏิสงฆ์ ๘ หลัง หอสวดมนต์ ศาลาท่าน้ำ ๓ หลัง ฌาปนสถาน หอระฆัง กุฏิพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

ปูชนียวัตถุ
          พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๓.๕ เมตร เนื้อลงรักปิดทอง สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระพุทธรูปปางมารวิชัย ๑ องค์ พระศรีอาริยเมตไตรย์ เจดีย์ ๔ องค์ เจดีย์บรรจุศพของอดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ พระอธิการมะ (สว่าง) บริเวณทิศใต้ของอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๕๐

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระครูวิสุทธิสีล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๐๐ – ๒๔๓๑)
๒. พระอธิการมะ (สว่าง) สรรํสี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๒ – ๒๔๘๕)
๓. พระอธิการเจิม ยสชาโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔๘๙)
๔. พระครูพัฒนากิจโกศล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๔๔)
(พัฒน์ รามธมฺโม)
๕. พระครูศรีปทุมานุรักษ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๒)
(สำริน ชนธมฺโม)
๖. พระมหายานะ ปณฺฑิตเสวี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)

หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดชัยสิทธาวาส

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลกระแชง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *