วัดตำหนัก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก

20141012_130749ประวัติวัดตำหนัก
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๘๑๖๘๓๑
วัดตำหนัก ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๖๗.๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๕๘ ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๖๐

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับคลองวัดตำหนัก
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนสาธารณะประโยชน์

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนสาธารณะประโยชน์ล้อมรอบ

ประวัติวัด
          วัดตำหนัก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๖ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ในสมัยรัชกาลที่ ๒ โดยมีพวกมอญที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด และได้ขนานนามว่า “วัดแพพะแต๊ะ” แปลว่า พระพุทธบาท อาจหมายถึง พระพุทธบาทจำลอง

การศึกษา
          ได้เปิดการเรียนพระปริยัติธรรมตั้งแต่อดีต – ถึงปัจจุบัน

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ กุฏิสงฆ์ ๖ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง อุโบสถหลังใหม่ ๑ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ เจดีย์ทรงอยุธยา ๒ องค์ อุโบสถเก่าทรงสำเภา ๑ หลัง รอยพระพุทธบาทเก่าแก่ ๑ รอย พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการจันทร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๙๑)
๒. พระครูใบฏีกาบัว ยโสธโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๕๘๒)
๓. พระอธิการสุเทพ สุภาจาโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๒)
๔. พระครูปทุมอรรถสุนทร (โฉม) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดตำหนัก

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลสามโคก and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *