วัดบัวทอง ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก

2014-11-23-1272ประวัติวัดบัวทอง
ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๐๑๕
วัดบัวทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ บ้านทางเกวียน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๓๐ ไร่ ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๓๐

 


พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๕๐ วาเศษ ติดต่อกับถนนหมู่บ้าน
ด้านทิศใต้ยาว ๕๐ วาเศษ ติดต่อกับที่ถนนหมู่บ้าน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๗๐ วา ติดต่อกับถนนรถยนต์
ด้านทิศตะวันตกยาว ๗๐ วาเศษ ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีถนนรถยนต์ผ่านหลังวัด

ประวัติวัด
          วัดบัวทอง ได้สร้างขึ้นเมื่อราววันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๒๕ เดิมมีนามว่า “วัดปรัก” ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดบัวทอง” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ ครั้นในสมัยพระอธิการแขวง ธมฺมิโก เป็นเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ย้ายวัดมาตั้งใหม่ห่างจากเดิมประมาณ ๖๐ เมตร เป็นที่เหมาะสมกว่า วัดบัวทองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ วิหาร ๒ หลัง กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ กุฏิสงฆ์จำนวน ๓ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ศาลาท่าน้ำ ๒ หลัง ซุ้มประตู ๒ ซุ้ม พิพิธภัณฑ์ ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ นามว่า “หลวงพ่อโต” หน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัย

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการเป็ด
๒. พระอธิการนิล
๓. พระอธิการแขวง ธมฺมิโก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๐๙)
๔. พระอธิการอินทร์ ทนฺตาจาโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๔๗)
๕. พระครูสมุห์ประสิทธิ์ อาทิตฺตญาโน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

อัลบั้มภาพวัดบัวทอง

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบ้านปทุม and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *