วัดถั่วทอง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก

2014-11-23-1253ประวัติวัดถั่วทอง
ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๘๙๗๙
วัดถั่วทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา


 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๙๘ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชนและอ่าว
ด้านทิศใต้ยาว ๑๑๐ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชนและคลอง
ด้านทิศตะวันออกยาว ๑๕๐ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒๐๔ เมตร ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชนโดยรอบมีอาชีพเกษตรกร มีผู้ใหญ่บ้าน – กำนัน และ อบต. ดูแลให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ตลอดมา

ประวัติวัด
          วัดถั่วทอง ได้รับการบอกเล่าว่า สร้างในสมัย รัชกาลที่ ๒ ในรวม พ.ศ. ๒๓๘๐ตามหลักฐานบางอย่างที่ยังพอมีหลงเหลือ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ (อุโบสถหลังเก่า) มีประวัติเล่ากันว่า เดิมที่วัดถั่วทอง มีชื่อเต็มว่า “วัดถั่วทองราษฎรประชุมพล” เพราะว่ามีเค้าโครงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน เมื่อมารวมกันก็อาจมีภิกษุรวมอยู่ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ศรัทธาได้ริเริ่มสร้างที่พักสำหรับภิกษุไว้สำหรับฉลองศรัทธา

การศึกษา
          มีการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระ ภิกษุ สามเณร และแก่ประชาชน มีโรงเรียนประชาบาลระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ภายในวัด

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร (หลังใหม่) กุฏิสงฆ์ ทรงไทยประยุกต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร (หลังใหม่) ๔ หลัง หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔.๕๐ เมตร (หลังใหม่) ซุ้มประตู ๑ ซุ้ม

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระรูปปั้น ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้ว พระศรีอาริยะ หน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้ว หน้าบันศาลาการเปรียญ เป็นไม้สักทองแกะสลัก

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการยศ
๒. พระอธิการเทียม อุตสาหะ
๓. พระอธิการแก่น ปุณฺณโก
๔. พระอธิการแบน ทิวากโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗)
๕. พระครูวิบูลกัลยาณคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดถั่วทอง

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลกระแชง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *