วัดบางเตยกลาง ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

20141012_131950ประวัติวัดบางเตยกลาง
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๓๑๒๖๓
วัดบางเตยกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๔ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐


 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับลำคลองบางเตย
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับทางสาธารณะประโยชน์
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับทางสาธารณะประโยชน์
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนสามโคก – ปทุมธานี

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม การคมนาคมทางน้ำมีคลองบางเตย ทางบกมีถนนสายสามโคก – ปทุมธานี ผ่านทางทิศตะวันตก

ประวัติวัด
          วัดบางเตยกลาง เดิมนามว่า สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ต่อมาชาวมอญอพยพหนีสงครามมาอยู่ปะปนกับคนไทย วัดนี้จึงมีสภาพเป็นวัดมอญแปลงจึงเรียกชื่อวัดว่า “วัดเปิ้ง” ต่อมาพระยามหัยสวรรค์กลับจากการรบกับเงี้ยว เป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมจึงเปลี่ยนเป็นชื่อวัด “วัดลิ้มกลีบอัมไพรมหัยสวรรค์” แต่ต่อมาพระครูธีรานุวัตร (หอม รามธมฺโม) จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบางเตยกลาง” จนถึงปัจจุบันนี้ วัดบางเตยกลาง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๐ ของเก่ายกเลิกแล้ว ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่เป็น กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

การศึกษา
          ได้เปิดการสอนพระปริยัติธรรม เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ นอกจากนี้ ยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่ ๕

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ลักษณะทรงไทยโบราณ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๘ หลังต่อกัน ศาลาธรรมสังเวช ๒ หลัง หอระฆัง หอสวดมนต์ ศาลาท่าน้ำ วิหาร ๑ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ มีพระพุทธรูปเก่าแก่ปางสมาธิเพชร เลยเรียกชื่อว่าหลวงพ่อเพชร พระยืนปางห้ามสมุทร ปางห้ามญาติของเก่าแก่ และโอ่งดินเผาสมัยของชุมชนคนไทยเชื้อสายมอญ มีหลายใบ รูปปั้นหลวงพ่อพระครูธีรานุวัตร (หลวงปู่หอม)

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอาจารย์เกี๊ยะ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๘๐)
๒. พระครูทองอยู่ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๒)
๓. พระพุก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๓)
๔. พระภิกษุเป๋ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๕๘๔)
๕. พระครูธีรานุวัตร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๘๖ – ๒๕๕๐)
(หลวงปู่หอม รามธมฺโม)
๖. พระครูสมุห์อนงค์ วิสุทฺธาจาโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดบางเตยกลาง

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางเตย and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *