วัดบางเตยใน ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

20141012_133656ประวัติวัดบางเตยใน
ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๓๑๙๕๕
วัดบางเตยใน ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๔๙ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ ๙๓ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑๖๔๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๔๕๔, ๘๐๓๑ และ ๑๒๑๖

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับที่เอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมคลองบางเตยและคลองโพ

ประวัติวัด
          วัดบางเตยในได้ขึ้นสร้างเมื่อราววันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๓๓๐ เดิมชาวบ้านคลองโพได้จับจองที่ดินว่างเปล่าประมาณ ๓ ไร่ และได้ตั้งวัดขึ้นให้ชื่อว่า “วัดโพธิ์” ต่อมาเปลี่ยนนามมาเป็น “วัดบางเตยใน” ให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านที่ตั้งวัด การบูรณะพัฒนาวัดมีนายแทน ดอกละมุด มาดำเนินการ นางกล้วยไม้ ได้บริจาคเรือน ๑ หลัง วัดบางเตยในได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

การศึกษา
          เปิดการสอนพระปริยัติธรรมประจำทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ หอสวดมนต์ ศาลาวิหารหลวงปู่แดง ศาลาเอนกประสงค์ หอระฆัง อุโบสถกว้าง ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๖ หลัง หอสวดมนต์ ศาลาท่าน้ำ เมรุ ๑ หลัง กำแพงรอบวัดสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๔๕ วา และสร้างเขื่อนกำแพงไม้ยาว ๑๕๐ เมตร

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ วิหารหลวงปู่แดง เจดีย์เก่า พระประธานในอุโบสถ

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการแดง อุตฺตโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๕๑๒)
๒. พระอธิการจงกล ฐิตาโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๔)
๓. พระอธิการทองดี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๐)
๔. พระอธิการสมาน ปนฺนฐาโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๓)
๕. พระเพี้ยน อินทญาโณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๕)
๖. พระครูวิมลศีลวุฒิ (สงวน) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๙)
๗. พระอธิการบูชิต อาสโภ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒)
๘. พระครูใบฎีกาบุญธรรม จิตตธมฺโท (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดบางเตยใน

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางเตย and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *