วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก

20141012_140157ประวัติวัดสุราษฎร์รังสรรค์
ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๓๑๒๓๕
วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๙ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๒๐

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับคลองบ้านเหนือ
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับบ้านเรือนราษฎร
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนและที่นาราษฎร

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ประวัติวัด
          วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ตั้งวัด ๗ ไร่ ๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๕๒ เป็นวัดสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นใครเป็นผู้สร้าง ต่อมามีนางเต่า ผลมะขาม นายไข่ อุ้มญาติ นางโหมด ทองอ่อน ได้สร้างหอสวดมนต์ถวาย ต่อมานางแจ๋ว ภู่ห้อง ได้ถวายเรือนไม้สักทรงไทย คนละ ๙ หลัง กับนายไข่ อุ้มญาติ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาท่าน้ำ กุฏิเสร็จแล้ว ๑๐ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง ห้องน้ำ ๙ ห้อง ห้องสุขา ๓๒ ห้อง ฌาปนสถาน ๑ หลัง

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระแป้น
๒. พระทัด (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๒ – ๒๔๔๖)
๓. พระบุญศรี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๗๓)
๔. พระเนตร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๙)
๕. พระบุญลี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๘)
๖. พระไสว (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๔)
๗. พระใบฎีกาพยุง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๔)
¬๘. พระฎีกาใบ๋ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๐๑)
๙. พระอธิการเล็ก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๖)
๑๐. พระครูขันตยานุยุต (ทองหยิบ) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๕๑)
๑๑. พระปลัดลมูล อาวุฑฺโฒ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดสุราษฎร์รังสรรค์

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองควาย and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *