วัดสหราษฎร์บำรุง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก

20141012_143810ประวัติวัดสหราษฎร์บำรุง
ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๙๓๖๕๘, ๐๘๑-๙๓๔๐๔๙๑
วัดสหราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๘ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๑๒, ๕๖๖๓, ๙๘๘๑ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง ๒๖ ไร่ ๘๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๘๓๗, ๕๔๙๗


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับคลองสระ
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับบ้านเลขที่ ๑๔ คลองพระอุดม
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับคลองพระอุดม – คลองสระ
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับถนน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก จะมีน้ำท่วมเป็นประจำ

ประวัติวัด
          วัดสหราษฎร์บำรุง สร้างเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยมีประชาชนถวายที่ดิน และร่วมกันสร้าง เดิมเรียก “วัดใหม่ดาที” โดยมีพระทอง หยดนิยโต เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๑ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ศาลาการเปรียญเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ๑ หลัง กุฏิ ๖ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          พระประธานประจำอุโบสถ ปางสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้ว และ หลวงพ่อไตรรัตน์ ปางสะดุ้งมารสมัยรัตนโกสินทร์

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการบาง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๒)
๒. พระครูวิมลปัญญาวุธ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๔๔)
๓. พระปลัดวินัย วินยธโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดสหราษฎร์บำรุง

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองควาย and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *