วัดคลองขุด ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก

IMG_20150516_134446ประวัติวัดคลองขุด
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๔๙๓๗๘๔๗, ๐๒ – ๙๗๙๕๒๓๕
วัดคลองขุด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ บ้านคลองขุด หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินของวัดมีทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา เป็นที่ตั้งวัด ๑๒ ไร่ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ ไร่ ๒ งาน โฉนดเลขที่ ๕๙๐๘ – ๘๒

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ยาว ๕๐ เมตร ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศใต้ ยาว ๕๐ เมตร ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศตะวันออก ยาว ๑๒๐ เมตร ติดต่อกับคลองเปรมประชากร
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับที่เอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันตก

ประวัติวัด
          วัดคลองขุดได้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๓๖๐ ชาวบ้านนิยมเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดโพธิ์นิ่มธาราม” การต่อมาวัดขาดการทะนุบำรุง จึงกลายเป็นวัดร้างมีพระอยู่ประจำบ้าง ว่างเว้นไปบ้างจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๒ จึงได้รับการบูรณะพัฒนาก่อสร้างเสนาสนะให้มั่นคงอีกครั้ง ที่ได้นามว่า “วัดคลองขุด” เพราะตั้งอยู่ริมคลองที่ขุดโดยใช้แรงงานประชาชน วัดคลองขุดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๓ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ พระประธานในมณฑป ปางห้ามสมุทรสมัยอยุธยา สูง ๑.๕๐ เมตร

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระบุญเลิศ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๗)
๒. พระแดง ลาภสมฺปนฺโน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๐๘)
๓. พระครูวิมลสิริธรรม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๖)
๔. พระอธิการวิสุทธิ์ อิสฺสโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๓)
๕. พระครูปทุมธรรมธาดา (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ – ปัจจุบัน)
(ชะลอ สจฺจปาโล)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

อัลบั้มภาพวัดคลองขุด

แผนที่

Share Button
This entry was posted in ตำบลเชียงรากน้อย and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *