วัดสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก

20141012_163429ประวัติวัดสวนมะม่วง
ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๙๒๗๕๒
วัดสวนมะม่วง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๓๖ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๑๓๘, ๑๓๙๒๓


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ยาว ๓๐ วา ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๒๕ วา ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๓๕ วา ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒๕ วา ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และอีกส่วนมีไร่นาชาวบ้านล้อมรอบวัด

ประวัติวัด
          วัดสวนมะม่วง ได้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๓๙๘ ได้มีนามตามลักษณะภูมิประเทศ มาแต่แรกเริ่มสร้างวัด ซึ่งเป็นสวนมะม่วงเป็นส่วนมากประชาชนบริเวณละแวกนี้จึงเรียก บ้านสวนมะม่วง การศึกษา
ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเป็นประจำทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๖ หลัง หอสวดมนต์ ศาลาท่าน้ำ ๒ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง และกุฏิวิปัสสนาหลังเล็กมีห้อง น้ำในตัว ๑๕ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานภายในอุโบสถหลังเก่า เจดีย์มอญบรรจุพระบรมอัฐิธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากพม่า และพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอุตตะโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๒. พระอาจารย์โนรี (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๓. พระอริยธัชเถระ (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๔. พระอธิการปทุม (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๕. พระอธิการสงวน (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ))
๖. พระอธิการบุญไท (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๗. พระอธิการผล (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๘. พระอธิการอุดม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๗)
๙. พระสมุห์สังวาลย์ จนฺทวณฺโณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดสวนมะม่วง

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบ้านงิ้ว and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *