วัดมหิงษาราม ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก

2014-11-23-1320ประวัติวัดมหิงษาราม
ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๕๒๙๒๑๔๔
วัดมหิงษาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๒ บ้านกร่าง ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๘๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๓๘ ที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๒๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๘๐๗๘

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินและบ้านของชาวบ้าน
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินและบ้านของชาวบ้าน
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ทำกินของชาวบ้าน
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับที่นาของชาวบ้าน

สภาพของวัด
          เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ มีถนนตัดผ่านจึงทำให้วัดแบ่งออกเป็น ๒ ฝั่ง คือด้านหนึ่งเป็นฝั่งที่ตั้งวัด และอีกด้านหนึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันได้ให้ชาวบ้านเช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

ประวัติวัด
          เดิมวัดมหิงษาราม เป็นวัดร้าง ชาวบ้านทั่วไปจึงพากันเรียกวัดร้างบ้าง วัดนอกบ้าง ตามสภาพที่เห็นและเป็นอยู่ในขณะนั้น จากการสันนิษฐานตามโบราณวัตถุที่ยังพอเหลืออยู่ วัดนี้น่าจะสร้างมา ตั้งแต่สมัย อยุธยาตอนต้น จะด้วยเหตุใดไม่มีใครทราบ จึงทำให้วัดขาดการดูแลรักษาจึงกลายเป็นวัดร้าง และต่อมาเมื่อมี ภิกษุและชาวบ้านได้เห็นความสำคัญของสถานที่และเพื่อเป็นการป้องการบุกรุกจากพวกชาวบ้านบางกลุ่ม จึงได้ดำเนินการตามกฎระเบียบขอยกจากวัดร้างเป็นวัดที่มีภิกษุจำพรรษา และได้ประกาศจากกรมศาสนา ในขณะนั้น ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา

การศึกษา
          พระภิกษุที่จำพรรษาส่วนใหญ่จะเป็นพระผู้มีพรรษามากและมีความรู้ตั้งแต่ น.ธ.ตรี – น.ธ.เอก และมีภิกษุผู้ทรงปาฏิโมกข์ไว้เป็นผู้ตรวจทานพระธรรมวินัยอยู่เสมอ ถ้าปีใดมีภิกษุผู้บวชใหม่ ทางวัดจะจัดให้มีการเรียนการสอนเองภายในวัด ซึ่งจะมีทั้ง น.ธ. และกัมมัฏฐาน

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ ศาลาการเปรียญ ซึ่งแต่เดิมนั้น มีเพียงชั้นล่างชั้นเดียว แต่ได้ต่อเติมให้เป็น ๒ ชั้น ๑ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง ศาลาธรรมสังเวช ๑ หลัง ห้องน้ำ – ห้องสุขา ต่อเติมอาสนสงฆ์ทั้งชั้นล่าง – บน ซ่อมแซมอุโบสถเก่าบางส่วน วิหารรูปเคารพ ๓ หลัง กุฏิสงฆ์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๙x๙ เมตร ๑ หลัง ห้องเก็บของครัว และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ทั้งหมด

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ อุโบสถหลังเก่า ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมมาก ศาลฤๅษีซึ่งชาวบ้านทั่วไปให้ความเคารพนับถือมาก บ่อน้ำทิพย์ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณ และเป็นความเชื่อของชาวบ้าน

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการทวีป จนฺทสโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖)
๒. พระอธิการพิสาร มงฺคลโล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดมหิงษาราม

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางกระบือ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *