วัดคุณหญิงส้มจีน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

IMG_20150513_125448ประวัติวัดคุณหญิงส้มจีน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๙๒๒๙๙
วัดคุณหญิงส้มจีน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด ๗ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๗, ๑๒๓๐

 
 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๓๐ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๓๐ วา ติดต่อกับที่ดินของมูลนิธิส้มจีน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๑๐๖.๗ วา ติดต่อกับคลองชลประทาน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๑๐๖.๗ วา ติดต่อกับถนนพหลโยธิน

สภาพของวัด
          เป็นที่รายลุ่มอยู่ริมคลองส่งน้ำของกรมชลประทาน มีถนนพหลโยธินเป็นทางคมนาคม สะดวกสบาย

ประวัติวัด
          วัดคุณหญิงส้มจีน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ เดิมแรกเริ่มสร้างขึ้นที่ฝั่งตะวันออกคลองหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ หม่อมแผ้วได้บริจาคที่สร้างวัด ๒๐ ไร่ ต่อมาพระยาเขื่อนเพชรเสนา กับคุณหญิงส้มจีน อุณหนันท์ ได้ถวายที่ดินเนื้อที่ ๔๐๐ ไร่เศษ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัด และย้ายวัดมาสร้างขึ้นใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน แล้วขนานนามว่า “วัดคุณหญิงส้มจีน” ชาวบ้านนิยมเรียก “วัดใหม่” วัดคุณหญิงส้มจีนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๔ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ กุฏิสงฆ์จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ศาลาท่าน้ำ ศาลาบำเพ็ญกุศลฌปณสถาน

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ “พระเขื่อนเพชรเสนา” ซึ่งคุณหญิงส้มจีน เขื่อนเพชร เป็นผู้สร้างถวาย

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. พระอธิการชั้น กิสฺสโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๓)
๒. พระอธิการโหมด เกสปญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๕๐๕)
๓. พระครูพิพุฒน์ปทุมเขต (หริ่ม ขนฺติโก) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๔๙)
๔. พระครูปลัดหนึ่ง มหาวิโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดคุณหญิงส้มจีน

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองหนึ่ง. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *