วัดกลางคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง

IMG_1909ประวัติวัดกลางคลองสาม
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๔๐๒๕๑
วัดกลางคลองสาม ตั้งอยู่เลขที่ ๓ บ้านคลองสาม หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๑๘ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๗๕,๑๑๘๕

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ยาว ๓๐.๕ เส้น ติดต่อกับบึงอ้ายเสียบและที่ดินนายกลิ้ง ไม้แก้ว
ด้านทิศใต้ยาว ๒๐.๑๐ เส้น ติดต่อกับที่ดินของนายปลิว มาทรัพย์
ด้านทิศตะวันออกยาว ๓ เส้น ติดต่อกับคลองส่งน้ำที่ ๓ ของกรมชลประทาน
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองทิ้งน้ำที่ ๓ ของกรมชลประทาน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายรูปผาน ติดต่อกับคลองส่งน้ำของกรมชลประทาน

ประวัติวัด
          ตามประวัติเดิม วัดกลางคลองสาม ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ก่อนสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ บริเวณที่ตั้งเป็นรูปกากบาทคือเป็น ๔ แยก มีคลองและบึงเป็นที่สัญจร เดิมที่ดินนี้เป็นที่ดินของโขลงช้างรวม ๒ โขลง คือโขลงอีด้วน และโขลงอีแก สภาพของบึงยาวมาก ต้นบึงยาวถึงจังหวัดนครนายก ตอนปลายถึงแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อได้สร้างวัดขึ้นมาแล้วได้ขนานนาม “วัดกลางคลองสาม” และชาวบ้านเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดบึงอ้ายเสียบ” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๓

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๓ และโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติโดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลคลองสาม ๑ และสถานีอนามัยในที่ดินวัดอีกด้วย

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์เสนาสนภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๗.๓๕ เมตร ยาว ๒๐.๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ๑๖ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน แท้งก์น้ำประปา โรงครัว

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต้สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน (เท่าที่สืบค้นได้) คือ
๑. พระปั้น (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๒ – ๒๔๖๖)
๒. พระจ่าย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๔๗๒)
๓. พระมหาเที่ยง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๔๗๕)
๔. พระสถิต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๗๖)
๕. พระศรี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๘๖)
๕. พระครูวิมลธัญญกิจ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๒ – ๒๔๖๖)
๖. พระครูสิริพัฒนาภรณ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๐๕ – ๒๔๔๖)(เล็ก ปภสฺสโร)
๗. พระสมุห์จำนง รวิวณฺโณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดกลางคลองสาม

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองสาม and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *