วัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

IMG_1966ประวัติวัดบางขัน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒๕๑๖๘๒๙๓
วัดบางขัน หมู่ที่ ๘ บ้านบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด ๑๔ ไร่ ๙๐ ตารางวา

 


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับถนน
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับคลองชลประทาน
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนพหลโยธิน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลอง

ประวัติวัด
          ตามประวัติเดิม วัดบางขัน เป็นวัดเก่าสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๕๖ เดิมตั้งอยู่ริมลำรางบางขัน ต่อมาได้ย้ายวัดถึงสองครั้ง จึงมาสร้างในสถานที่ปัจจุบันเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑ เส้น ยาว ๑ เส้น ๕ วา เริ่มสร้างอุโบสถเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ และได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๘

การศึกษา
          ได้เปิดการเรียนการสอน

ถาวรวัตถุภายในวัด
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้วคือ อุโบสถกว้าง ๗.๗๐ เมตร ยาว ๒๐.๓๐ เมตร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ๑๒ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. พระครูพิพัฒน์ปทุมเขต (ตั้งแต่ พ.ศ. – ๒๕………)
๒. พระครูวิริยานุวัตร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๒๘)
๓. พระมหาสุเมธ จนฺทสีโล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๘)
๔. พระมหาปัญญา ขนฺติธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๓)
๕. พระครูสิริพัฒนาภรณ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓)
(เล็ก ปภสฺสโร)
๖. พระอธิการสมพงษ์ สมาหิโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดบางขัน

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองหนึ่ง. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *