วัดมูลเหล็ก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

IMG_1985ประวัติวัดมูลเหล็ก
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๙๔๙๓๑
วัดมูลเหล็ก เลขที่ ๑๒๑ บ้านคลองหก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่

 


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับที่เอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมในฤดูฝน น้ำหลากมา

ประวัติวัด
          วัดมูลเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๙ โดยมีนางปอน แสงสุรีย์ เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด วัดมูลเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๔

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมภายในวัดทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๒ เมตร กุฏิสงฆ์ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง วิหาร ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. หลวงพ่อชุ่ม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๕ – ๒๔๗๗)
๒. หลวงปู่แสง (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๗ – ๒๔๙๐)
๓. หลวงพ่อทอง (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๐ – ๒๕๑๐)
๔. พระอธิการเพลิน (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๓๕)
๕. พระสมุห์สุริยลพันธ์ ปญฺญาวโร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดมูลเหล็ก

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองหก. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *