วัดศิริจันทาราม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

18102014-10-39-52 ศิริจันทรารามประวัติวัดศิริจันทาราม
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๖๔๗๘๑
วัดศิริจันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๗๑ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๑๗๑


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๔ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๑
ด้านทิศใต้ยาว ๔ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๒
ด้านทิศตะวันออกยาว ๔ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๒
ด้านทิศตะวันตกยาว ๔ เส้น ๑๐วา ติดต่อกับคลองซอยที่ ๕

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบสูงมีต้นสนเป็นแนวรมคลองรอบวัด (แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแนวต้นสนแล้ว)

ประวัติวัด
          วัดศิริจันทาราม สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๕ โดยมีนายศิริ และนางลูกอินทร์ วิมุกตานนท์ เป็นผู้ถวายที่ดิน ๑๕ ไร่ และดำเนินการสร้างวัด ได้ขนานนามว่า “วัดศิริอินราม” เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์และศักดิ์ศรีแก้ผู้บริจาครวมชื่อกัน ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดนาขวัญ” ต่อมาทายาทผู้สร้างวัดได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติม ๓ ไร่ และผู้บริจาคที่ดินได้ขอเปลี่ยนนามวัดใหม่ จึงได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดศิริจันทาราม” เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๙

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยทางราชการ มีโรงเรียนประชาบาลระดับประถมศึกษา ในที่ดินทางทิศใต้และยังมีศูนย์พัฒนาตำบลอีกด้วย

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ ลักษณะทรงไทยสร้างด้วยไม้ กุฏิสงฆ์ ๙ หลัง ส่วนมาเป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๓ และซุ้มประตู ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๗ และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ได้สร้างอุโบสถใหม่ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร และได้สร้างกุฏิทรงไทยอีก ๓ หลัง ๓.๕๐ เมตร ของเก่าได้รื้อไป ๓ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถหลังเก่า

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. พระอธิการบุญมี
๒. พระมหาแหลก
๓. พระอธิการจ้อย
๔. พระครูโกศลปทุมกิจ
๕. พระอธิการวัสดิ์ ฐานจิตฺโต (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๓๘)
๖. พระครูปลัดผจญ อคฺคจิตฺโต (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม

 
 

อัลบั้มภาพวัดศิริจันทาราม

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองห้า and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *