วัดสว่างภพ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

IMG_1883ประวัติวัดสว่างภพ
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๑๕๙๗๐๖๘
วัดสว่างภพ เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๓ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๒, ๖๐๕๐๕

 


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับคลองระพีพัฒน์
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับที่นาเอกชน
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับที่อยู่อาศัย สวนของเอกชน
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองส่งน้ำที่เจ็ดซ้าย

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม

ประวัติวัด
          วัดสว่างภพ สร้างเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๗ โดยมีนายไปล่ สว่างภพ เป็นผู้ถวายที่ดิน ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา และดำเนินการสร้างวัดพร้อมกับขนานนามว่า “วัดสว่างนพดาราม” วัดนี้มีแต่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.๒๔๘๒ พระปทุมวรนายก เจ้าคณะจังหวัด ได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสและเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดสว่างภพ” วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒

การศึกษา
          ณ ปัจจุบัน มีการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เฉพาะภายในพรรษา

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอฉัน หอระฆัง กุฏิ อาคารปฏิบัติธรรม กำแพงด้านหน้าวัด ศาลาอเนกประสงค์ วิหารประดิษฐานพระพุทธรูป

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ หลวงพ่ออู่ทอง

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. พระอธิการเทียบ อุณฺนาโท (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๘๙)
๒. พระครูปทุมกิจโกศล (แสวง) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๔๗)
๓. พระมหานิวัตร อาภากโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดสว่างภพ

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองสี่ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *