วัดแสวงสามัคคีธรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

IMG_1865ประวัติวัดแสวงสามัคคีธรรม
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๒๓๙๐
วัดแสวงสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ริมคลองระบายน้ำที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่


 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ยาว ๔๐ วา ติดต่อกับที่ดินของนางทองเพียร รัตนชื่น
ด้านทิศใต้ ยาว ๔๐ วา ติดต่อกับที่ดินนายแสวง สวนสวย
ด้านทิศตะวันออก ยาว ๑๒๐ วา ติดต่อกับที่คลองระบายน้ำที่ ๕
ด้านทิศตะวันตก ยาว ๑๒๐ วา ติดต่อกับที่ดินนายทองเพียร และนายแสวง

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยที่สวนที่นา และหมู่บ้าน

ประวัติวัด
          ตามประวัติเดิม วัดแสวงสามัคคีธรรม ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ นายแสวง สวนสวย และนางสวิง ยินดี ผู้เป็นน้องสาวเป็นผู้ถวายที่ดินและเป็นผู้ทำการสร้างวัด ในด้านการเงินได้รับการช่วยเหลือ บริจาค ผู้ใหญ่เสงี่ยม เพ็ชรน้อย และนายพะยอม เพ็ชรน้อย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ชาวบ้านเรียกอีกกนามหนึ่งว่า “วัดใหม่”ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙(หลังเก่า) ได้ผูกพัทธสีมาอุโบสถหลังใหม่เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมภายในวัดทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดคือ อุโบสถ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร วิหารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๔ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๓ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ

รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน

๑. พระใบฎีกาผล
๒. พระอธิการล้วน (ตั้งแต่ พ.ศ. ……………- ๒๕๒๔)
๓. พระครูพิพัฒน์ปัญญาธร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๗)
(สมบุญ ปญฺญาธโร)
๔. พระสมุห์สมนึก กนฺตปญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙)
๕. พระสมุห์ชาตรี อินฺทธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดแสวงสามัคคีธรรม

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองห้า and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *