วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

17102014-08-52-54 หว่านบุญประวัติวัดหว่านบุญ
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๔๗๗๗๗
วัดหว่านบุญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๕,๑๘๐

 


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับถนนสุทธิพันธ์
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนเลียบคลองหก
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับที่เอกชน(โรงเรียนปุ๋ยชีวภาพ)

สภาพของวัด
          เป็นสถานที่ลุ่มเดิมใช้ทำนา และทำสวน แต่ทางวัดได้ปรับพื้นที่ให้เป็นสถานที่โล่ง และมีสวนป่าบ้างตามความเหมาสม

ประวัติวัด
          วัดหว่านบุญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ โดยมีนางเขียน ลือประเสริฐ ได้บริจาคที่ดินให้วัด เนื้อที่ ๙ ไร่เศษ โดยมีชื่อเดิมว่า “วัดโคกอีแร้ง” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ นางยิ้ม ได้ถวายที่ดินให้วัดเนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ วัดหว่านบุญได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๙ และได้เปิดทำการสอนแผนกบาลี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร หอระฆัง กุฏิสงฆ์ ๑๑ หลัง ฌาปนสถาน ศาลาบำเพ็ญกุศล ๓ หลัง ศาลาเอนกประสงค์ สำนักงานวัดฯ

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. พระสาหร่าย (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๒๔ -)
๒. พระสอน (ตั้งแต่ พ.ศ. – ๒๔๕๔)
๓. พระนุ้ย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๗๙)
๔. พระครูธรรมวาที (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๕๑๕)
๕. พระครูพิพัฒน์สังฆกิจ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๒๒)
๖. พระครูวิวิตวรการ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๖)
๗. พระอธิการทวีศักดิ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๕)
๘. พระมหาสมโชค ชุตินฺธโร ป.ธ.๗ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 

อัลบั้มภาพวัดหว่านบุญ

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองหก and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *