วัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

IMG_20150513_141456ประวัติวัดหัตถสารเกษตร
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๑๒๔๐๗๙
วัดหัตถสารเกษตร เลขที่ ๓๓ บ้านคลองห้า หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๖๕ ไร่ จำนวน ๒๐ ไร่ ที่ธรณีสงฆ์ ๑๖๙ ไร่ ที่กัลปนา จำนวน ๖๙ ไร่ และเป็นที่ตั้งโรงเรียน ๕๙ ไร่


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๑๐ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๑๐ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๓ เส้น ๘ วา ติดต่อกับคลองซอยที่ ๕
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ๘ วา ติดต่อกับโรงเรียนหัตถสารเกษตรฯ

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ประวัติวัด
          ตามประวัติเดิม วัดหัตถสารเกษตร สร้างเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีพระหัตถสารศุภกิจ (ภู่) ต่อมาได้เลื่อนยศเป็น “พระยาอาหารบริรักษ์” คุณหญิงจอมผู้เป็นภรรยาได้ยกที่ดินให้และดำเนินการสร้างวัดนี้ ได้รับพระราชทานนามวัดพร้อมกับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามใบสำคัญที่ ๘๓/๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๓ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดกลางคลองห้า”

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๘ มี โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ ลักษณะทรงฝรั่ง ก่ออิฐมอญเครื่องบนไม้สัก บานประตูหน้าต่างเป็นไม้สักแกะสลัก กุฏิสงฆ์ ๑๔ หลัง เป็นอาคารไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ หอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต้สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. พระครูธัญเขตเขมากร(บุญศรี อุตฺตโม) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๔๕๗)
๒. พระปลัดอู๊ด นารโท (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๕๑๒)
๓. พระครูธัญสารโสภณ(ถนอม โสภโณ) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๓๒)
๔. พระครูเมตตาธรรมโสภิต(เที่ยง มิยธมฺโม) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๙)
๕. พระปลัดทองอยู่ ภทฺทปญโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดหัตถสารเกษตร

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองห้า. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *