วัดอู่ข้าว ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง

IMG_20150513_150838ประวัติวัดอู่ข้าว
ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๔๕๔๕๐
วัดอู่ข้าว ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๗ งาน ๘๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๓๔๕

 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับลำคลอง
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม รอบวัดเป็นทุ่งนา

ประวัติวัด
          วัดอู่ข้าวสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ โดยมีนายจั่น นางอิ่ม เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด เดิมเรียกกันว่า “วัดอู่ข้า” ต่อมาจึงได้เรียกเพี้ยนเป็น “วัดอู่ข้าว” และใช้มาจนถึงปัจจุบัน วัดอู่ข้าวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ กว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ตอนหลังได้สร้างอุโบสถและขอวิสุงคามสีมาใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร และได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเป็นประจำทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถ หอระฆัง ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ หอฉัน วิหารหลวงพ่อโต๊ะ

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          นี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ หลวงพ่อโต๊ะ

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระถึก (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๓ – ๒๔๕๖)
๒. พระแทน (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๖ – ๒๔๕๗)
๓. พระผล (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๗ – ๒๔๘๒)
๔. พระพุ่ม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๔๘๙)
๕. พระอธิการแจ๊ก (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๕๐๑)
๖. พระอธิการยวง (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๒ – ๒๕๐๔)
๗. พระสัมรัตน์ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๕ – ๒๕๑๐)
๘. พระอธิการพัว ธมฺมสาโร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๓๐)
๙. พระครูโกศลเขมกิจ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๔๓)
๑๐. พระครูปทุมสุภกิจ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ – ปัจจุบัน)
(สาลี อตฺตสฺโภ)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดอู่ข้าว

แผนที่

Share Button
This entry was posted in ตำบลคลองเจ็ด and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *