วัดทวีการะอนันต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

2015-05-13-1557ประวัติวัดทวีการะอนันต์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๑๕๘๔๙๙, ๐๑-๕๒๙๔๕๖๗
วัดทวีการะอนันต์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๑๖ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน โฉนดเลขที่ ๑๓๓๒๕๒ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน โฉนดเลขที่ ๒๔๐๓


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับที่คุณหญิงเฟื่อง ชลิตอาภรณ์
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับถนนสาธารณะซอยเทพกุญชร ๒๒
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับที่นายอารี การะอนันต์
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับที่นายพินิจ วิริยะพานิช

สภาพของวัด
          เป็นพื้นดินว่างเปล่า

ประวัติวัด
          วัดทวีการะอนันต์เป็นสำนักสงฆ์มาก่อน โดยได้รับมอบที่ดิน จากนายทวีการะอนันต์ และนายอารี การะอนันต์ นางน้อย การะอนันต์ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ และได้รับอนุญาตให้เป็นวัดในทางพระพุทธศาสนา

การศึกษา
          มีการสอนพระปริยัติธรรมทุกๆ ปี ในช่วงเข้าพรรษา

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้วคือ โบสถ์ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๒ ชั้น ๑ หลัง ศาลาธรรมสังเวช ๒ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๕ หลัง ห้องประชุม ๑ หลัง วิหาร ๑ หลัง ห้องน้ำ กำแพงหน้าวัด ซุ้มประตูทางเข้า – ทางออก ๒ ซุ้ม

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธคันธาราฐ ๑ หลัง พระเศรษฐีนวโกฏิ ๑ องค์

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระครูปทุมสีลโสภณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน)
(สมศักดิ์ สีลสาโร)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดทวีการะอนันต์

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองหนึ่ง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *