วัดพืชนิมิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

IMG_1941ประวัติวัดพืชนิมิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๗๘๖๙๕๕
วัดพืชนิมิต ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๔ เส้น ติดต่อกับคลองเชียงราก
ด้านทิศใต้ยาว ๔ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชนนวนคร
ด้านทิศตะวันออกยาว ๒ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมคลองล้อมรอบด้วยที่นา (ปัจจุบันติดต่อกับเขตอุตสาหกรรมนวนคร)

ประวัติวัด
          วัดพืชนิมิต สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘ โดยพระฤทธิ์รณไชย เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วัดพระฤทธิ์” แต่ท่านถึงแก่กรรมก่อนที่วัดสร้างแล้วเสร็จ น้องชายของท่านสร้างต่อยังไม่เรียบร้อย ชาวบ้านอันมีนายถ่อ นายหอม นายกล่อม นายเชย นายสุน และ ร.ต.พิณ ได้ร่วมสร้างจนมีสภาพมั่นคง วัดพืชนิมิตได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ เขควิสุงคามสีมากว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๓

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ ๑.อุโบสถ ๑ หลัง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ ๒.กุฏิสงฆ์ ๓ หลัง ๓.วิหาร ๑ หลัง ๔.หอสวดมนต์ ๑ หลัง ๕.ศาลาการเปรียญประยุกต์ ๒ ชั้น ๑ หลัง ๖.หอระฆัง ๑ หลัง ๗.ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง ๘.ศาลาท่าน้ำ ๑ หลัง ๙.ซุ้มประตูทางเข้าวัด ๑ ซุ้ม

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ ๑.พระบรมสารีริกธาตุ ๒.พระประธานในอุโบสถจำลองมาจาก วัดมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา ๓.พระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิปางอุ้มบาตรยุคกรุงศรีอยุธยา และเก้าอี้ลายคราม

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระผึ้ง
๒. พระอธิการแบน
๓. พระอธิการป้อม
๔. พระอธิการทอง
๕. พระอธิการเทียบ นนฺทิโย
๖. พระอธิการแก้ว (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๔๙๓)
๗. พระอธิการเจือ สงฺกิจฺโจ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๓ – ๒๔๙๗)
๘. พระครูพิพัฒน์ธรรมโสภณ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๗ – ๒๕๔๔)
๙. พระปลัดอภิเชษฐ ปภสฺสโร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๖)
๑๐. พระมหาวิทยา ฐานินฺทโร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดพืชนิมิต

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองหนึ่ง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *