วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

20141012_134120วัดจันทน์กะพ้อ ตั้งอยู่ตำบลบางเตย ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร สร้างโดยชาวมอญในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยให้ชื่อว่า “วัดโก๊วะ” ซึ่งแปลว่า “จันทน์กะพ้อ” ซึ่งชาวมอญ ถือว่าเป็นไม้มงคลเหมือนต้นราชพฤกษ์ อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางเตย | ปิดความเห็น บน วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

วัดบางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก

2014-10-15-1107ประวัติวัดบางนา
ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๘๑๕๙๔๐
วัดบางนา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๙ บ้านคลองบางนา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๙๘ ตารางวา เป็นที่ตั้งวัด ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๐ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง ๔ ไร่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๔๖, ๕๙๘๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางโพธิ์เหนือ | ปิดความเห็น บน วัดบางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก

วัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง

2014-10-16-1204

ประวัติวัดชินวรารามวรวิหาร
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๒๔๒
วัดชินวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๙, ๕๓๔๐ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๐,๒๕๕๒, ๒๕๘๑, ๒๔๙๔, ๒๓๗๓๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางขะแยง | Tagged | ปิดความเห็น บน วัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง
Page 14 of 14
1 12 13 14