วัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง

2014-10-16-1204

ประวัติวัดชินวรารามวรวิหาร
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๒๔๒
วัดชินวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๙, ๕๓๔๐ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๐,๒๕๕๒, ๒๕๘๑, ๒๔๙๔, ๒๓๗๓๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางขะแยง | Tagged | ปิดความเห็น บน วัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง