วัดดอนใหญ่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_135838ประวัติวัดดอนใหญ่
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๒๙๒๕๔๓
วัดดอนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๗๔๓ ที่ธรณีสงฆ์ ๕ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๑๐๓๒, ๔๑๙๒๐, ๔๑๙๒๑, ๔๑๙๒๒, ๘๙๗๕๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลลำลูกกา | Tagged | Leave a comment