วัดดาวดึงษ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

IMG_20150516_115133ประวัติวัดดาวดึงษ์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๗๐๖
วัดดาวดึงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๗ บ้านดงทองหลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๙๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านใหม่ | Tagged | Leave a comment