วัดทวีการะอนันต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

2015-05-13-1557ประวัติวัดทวีการะอนันต์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๑๕๘๔๙๙, ๐๑-๕๒๙๔๕๖๗
วัดทวีการะอนันต์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๑๖ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน โฉนดเลขที่ ๑๓๓๒๕๒ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน โฉนดเลขที่ ๒๔๐๓

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคลองหนึ่ง | Tagged | Leave a comment