วัดนพรัตนาราม ตำบลนพรรัตน์ อำเภอหนองเสือ

IMG_1670ประวัติวัดนพรัตนาราม
ตำบลนพรรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๙๖๓๓๖๘
วัดนพรัตนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓๒ ไร่ ๑ งาน ๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๔๓, ๒๖๔๗ เป็นที่ตั้งวัด ๒๕ ไร่ ๗๗ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑๐๗ ไร่ ๓๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๙, ๒๖๔๗
 
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลนพรรัตน์ | Tagged | Leave a comment