วัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมือง

วัดนาวงประวัติวัดนาวง
ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๕๕๙๙๙
วัดนาวง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๗ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองใหม่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๖๕ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๓๒๘ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๐, ๔๓๒๒, ๖๒๖๖, ๓๘๕๕

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลหลักหก | Tagged | Leave a comment