วัดบางกฎีทอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

วัดบางกุฎีทอง1ประวัติวัดบางกฎีทอง
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๖๕๐
วัดบางกุฎีทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านบางกะดี หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๒๖, ๓๘๕, ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๔๔๔
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกะดี | Tagged | Leave a comment