วัดบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

IMG_20150516_125505ประวัติวัดบางกะดี
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๕๘๕
วัดบางกะดี ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ บ้านบางกะดี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๗๗ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๙ แปลง เนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๐๑, ๗๐๗, ๖๐๐, ๖๐๗
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางกะดี | Tagged | Leave a comment