วัดบางตะไนย์ ตำบลบางคู อำเภอเมือง

วัดบางตะไนย์3ประวัติวัดบางตะไนย์
ตำบลบางคู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๔๐๐๐
วัดบางตะไนย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลบางคู อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๒๑๙

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางคูวัด | Tagged | Leave a comment