วัดบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง

วัดบางพูนประวัติวัดบางพูน
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๘๒๒๔๕
วัดบางพูน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๔ บ้านใน ตำบลบางพูน อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๘๔๖, ๕๔๙๗ ส.ด. เลขที่ ๑๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางพูน | Tagged | Leave a comment