วัดบ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_115409ประวัติวัดบ่อเงิน
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๘๙๓๕๖๘
วัดบ่อเงิน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดมีทั้งหมด ๓๒ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๕ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๖๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๔๓๒, ๙๕๑

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ่อเงิน | Tagged | Leave a comment