วัดปทุมนายก ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ

IMG_1651ประวัติวัดปทุมนายก
ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๖๓๒๑๗
วัดปทุมนายก ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ บ้านคลองสิบสี่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๗ ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง ๑๐ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลศาลาครุ | Tagged | Leave a comment