วัดป่ากลางทุ่ง ตำบลขะแยง อำเภอเมือง

20141011_162243ประวัติวัดป่ากลางทุ่ง
ตำบลขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๕๘๗๖
วัดป่ากลางทุ่ง เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๒ บ้านขะแยง คลองบางยี่สาน ตำบขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๓๐ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๓๑, ๖๘๑๐๓, ๖๘๑๐๔ ที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๘๓๕๗, ๒๕๔๓, และ ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางขะแยง | Tagged | Leave a comment