วัดป่าจิตตภาวานา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

IMG_20150822_104714ประวัติวัดป่าจิตตภาวานา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๒๔๑๕๑
วัดป่าจิตตภาวานา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมดจำนวน ๒๕ ไร่ อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลคูคต | Tagged | Leave a comment