วัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_141244ประวัติวัดป่าเจริญราช
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๙๕๒๑๑๒ โทรสาร ๐๒-๙๙๕๒๔๗๗
วัดป่าเจริญราช ตั้งอยู่ที่ ๑๒/๑๙ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๗ ไร่ โฉนดเลขที่ ๓๓๑๖๘, ๑๐๔๐๕๙, ๓๓๑๗๐, ๓๓๑๗๓, ๕๒๖๗๘, ๓๓๒๐๐, ๓๓๒๐๒

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงทองหลาง | Tagged | Leave a comment