วัดพวงแก้ว ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_1806ประวัติวัดพวงแก้ว
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๒๙๗๙
วัดพวงแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ บ้านคลองแปด หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๓๑ ไร่ ๒ งาน โฉนดเลขที่ ๕๕๓๔-๓๔๖๐

 
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบอน | Tagged | Leave a comment